ลำโพงดี.. อิสระแค่เพียงสัมผัส

ต้องบอกเลยว่า ณ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้ล้ำหน้าไปไกลมากๆ…Read moreRead more

สะกดอารมณ์คนฟัง ..ด้วยเพลงและไมโครโฟน

อ             การร้องเพลงให้ดี นอกจากจะมีไมโครโฟนที่ดีๆ…Read moreRead more

ฟังเพลงอย่างไร ให้เข้าถึงอารมณ์

แน่นอนว่าหลายคนอาจจะพบปัญหาในการฟังเพลง อาจจะรู้สึกได้ว…Read moreRead more