หรือความรู้ด้านวิศวกรรม ผู้เคยทำลายจะกลายเป็นผู้กอบกู้มูลค่าวงการเพลง ???

Music-Streaming-Social

ครั้งหนึ่งความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ทาลายวงการเพลงลงไป เมื่อได้กาเนิดการเข้ารหัสเสียงในรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า Mp3 ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยทีมวิจัย The Fraunhofer Institute for Integrated Circuits จากเยอรมันนี